Fyll i uppgifterna nedan

Personuppgifter
Bara siffror
Anges i (kg)
Anges i (cm)
Kontaktuppgifter
Bara siffror
Bara siffror
Bara siffror

Information


Om ja, ange vad under mediciner

Är du fullt frisk?
Äter du någon medicin?

GDPR-SAMTYCKE

Ovan angivna uppgifter kommer att sparas i CTC:s databas CQ. Syftet med denna databas är att samla kontaktuppgifter, adress- och specifik hälsoinformation om personer som är intresserade av att delta i kliniska prövningar. CTC godtar sig rätten att använda dessa personuppgifter för att kontakta dig angående studier du medverkar/medverkat i samt för att informera om kommande studier.

CTC Clinical Trial Consultants AB har tillstånd att föra personregister. Om Du vill veta mer om hur vi behandlar och hanterar Dina personuppgifter kan Du läsa mer om CTC:s personuppgiftspolicy här.

Härmed ger jag mitt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.
0.0639 sec (0.82MB)